MRA( Mandibulair Repositie Apparaat)

Hard snurken kan een hinderlijk probleem zijn, niet alleen voor de mensen in uw naaste omgeving, maar ook voor uzelf. Snurken kan gewoon snurken zijn en is dan een onschuldige aandoening, maar snurken kan ook onderdeel zijn van een ander ziektebeeld, namelijk het slaapapneusyndroom (SAS). Een snurk-of slaapapneuprobleem kan onder andere worden verminderd door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik) vermindering van medicijnen, operatief of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen.


De MRA is een apparaat dat s’ nachts in de mond wordt gedragen bij de behandeling van snurken en mild tot matig slaapapneu. Het apparaat brengt de stand van de onderkaak naar voren. Hierdoor worden de luchtwegen geopend. Het apparaat wordt voor u op maat gemaakt en bestaat uit een soort ’ beugel’ over de boventanden en een ‘ beugel’ over de ondertanden.


Het apparaat wordt door uw behandelend arts voor u ingesteld.

Dagelijks gebruik

Tijdens het eerste gebruik van uw MRA, kan hij een beetje naar plastic smaken. Dit verdwijnt na verloop van tijd. Maak na gebruik altijd uw MRA-apparaat direct schoon. Dit kan met water.


De bovenste beugel plaatsen:
Plaats de bovenste beugel over uw bovengebit. Druk de beugel met uw duimen aan, totdat deze vast en comfortabel over uw bovengebit heen valt.


De onderste beugel plaatsen:
Plaats de onderste beugel over uw ondergebit. Druk de beugel met uw wijsvingers aan, totdat deze vast en comfortabel over uw ondergebit heen valt.


Sluiten van de mond in de juiste positie:
Sluit na het plaatsen van beide beugels uw mond voorzichtig. Uw onderkaak wordt iets meer naar voren geduwd. Tip: gebruik lipbalsem of vaseline tijdens het wennen aan uw MRA-apparaat.


Uitnemen van het MRA-apparaat:
Neem altijd eerst de onderste beugel uit de mond, door met beide duimen aan de buitenzijde van uw tanden de beugel naar boven te duwen. Daarna trekt u met beide wijsvingers aan de buitenzijde van uw bovenbeugel de beugel naar beneden.

Reiniging

Wij adviseren de volgende maatregelen te nemen voor het schoon houden van uw MRA:


Spoel uw MRA in koud of lauw warm water af. Poets uw MRA daarna met een zachte tandenborstel schoon. U kunt daarbij een zacht schoonmaakmiddel gebruiken, zoals vloeibaar zeep. Spoel daarna uw MRA goed af.


Gebruik geen tandpasta, deze bevat vaak een schuurmiddel, dat kan uw MRA beschadigen. Eventueel kunt u bruistabletten gebruiken die geschikt zijn voor het reinigen van gebitsprotheses.


Bij sommige patiënten kan de binnenzijde van uw MRA gaan verkleuren. De verkleuringen hebben geen effect op de functionaliteit en de duurzaamheid van uw MRA.


Om verkleuringen tegen te gaan: Drink geen koffie, thee of cola tijdens het dragen van uw MRA. Poets goed uw tanden voor het gebruik van uw MRA.

Attentie

Gebruik nooit heet of kokend water voor de reiniging van uw MRA. Laat de MRA niet in de warme zon liggen.

Opbergen

Bewaar uw MRA onder water in een afsluitbaar prothesebakje als u hem niet gebruikt. U voorkomt dat hij uitdroogt.

Controle van uw MRA-apparaat

Inspecteer regelmatig uw MRA op breuk en beschadigingen. Merkt u dat uw MRA beschadigd is, neem dan contact op de behandelend arts. Probeer nooit zelf uw MRA te repareren! Als u voor controle van uw MRA naar de behandelend arts gaat, neem dan altijd uw MRA mee.

Mogelijke bijwerkingen

Het dragen van uw MRA kan een aantal tijdelijke bijwerkingen hebben, zoals spierpijn van de kaakspieren, gevoeligheid van het gebit, droge mond en een lichte verandering van uw beet. Deze bijwerkingen moeten binnen 1 uur na het gebruik van Uw MRA verdwenen zijn. Verdwijnen de bijwerkingen niet, neem dan contact op het uw behandelend arts.